За нас

АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОМИШЛЕНО ПРАНЕ е национална Асоциация обединяваща фирмите,       извършващи промишлено пране на територията на Република България.

Основните цели на Асоциацията са: представителство, закрила и подпомагане развитието и дейността на своите членове, подкрепа и помощ за развитието  на техния бизнес чрез целия спектър на производствените, търговски и други инициативи, както и международно представителство и сътрудничество в областта на бизнеса и в интерес на своите членове; разработване на инициативи за оптимизиране на законовите и подзаконови актове, касаещи бранша, участие в национални и международни форуми; данъчни и правни консултации на доброволен принцип по отношение на търговски субекти от двете страни.

Приканваме всички фирми от страната да станат членове на Асоциацията и заедно да създадем условия за просперитет на националните фирми от този бранш.в условията на Европейския пазар.

От 02.12.2011 г. Асоциацията за Промишлено Пране направи голяма крачка в развитието си, като бе приета за Пълноправен Член на Асоциацията на Индустриалния Капитал в България.

Read more »

Учредители

АСОЦИАЦИЯТА Е УЧРЕДЕНА С РЕШЕНИЕ №1 НА СГС ОТ 8.05.2006 Г.

С УЧРЕДИТЕЛИ:

„ТЕДЕЙ“ ООД,
представляван от Валентин Симеонов Йосифов,

ЕТ “ИВАН МИДЮРОВ”,
представляван от Иван Илиев Мидюров,

“МЕГА – НИКС “ ЕООД,
представлявано от Николай Неделчев Калайков,

“ТЕМИРА  – 1 “ ЕООД,
представлявано от Росица Вълева,

ET ”ВРВ- ВАСИЛ ВАСИЛЕВ” ,
представляван от Васил Радославов Василев,

“ПРОМАР 2” ЕООД,
представлявано от Красимира Динева Савова

“САСТИК “ ООД,
представлявано от Иван Стефанов Савов,

 СД “Деса – Петров и сие”,
представлявано  от Александър Иванов Кошеджийски

АНГЕЛ СИМЕОНОВ БОЕВ – Текстилен Консултант

Read more »

Контакти

гр.София, кв. Враждебна ул. „Борис Илиев“ №26-Г

E-mail: info@appbg.eu

1.ИВАН САВОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ – тел.:0878700383

2.ИВАН МИДЮРОВ – ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ – тел.:0888510760

3.ВАЛЕНТИН СИМЕОНОВ ЙОСИФОВ – ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ – тел.:0887464293

 

БАНКОВА СМЕТКА: РАЙФАЙЗЕН БАНК

BIC: RZBBBGSF      IBAN: BG43RZBB91551004174532

 

 Моля, изпращайте попълнено ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО с приложени към него документи на

e-mail: info@appbg.eu

 

КОДЕКС НА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОМИШЛЕНО ПРАНЕ

 

 

Read more »